Schadegeval Oude Stadhuis Schiedam

Het 350 jaar Oude stadhuis van Schiedam is gelegen op de Grote Markt van Schiedam.

In het kader van een schademelding van dit rijksmonument is er een analyse van de bestaande constructie gemaakt.
Om een goed inzicht hierin te krijgen is in samenwerking met bureau Polderman de wijzigingen in het gebouw voor de periode 1830-2015 hierbij in beeld gebracht.

Aan de hand van de bevindingen is er een advies opgesteld voor een duurzaam herstel.