Restauratie Gasthuiswerk Zierikzee

De Gasthuis- of Kleine kerk is in oorsprong de kapel van het voormalige gasthuis.
Het in de veertiende eeuw gestichte gasthuis lag achter de huidige kerk en diende als onderkomen voor arme
vreemdelingen en zieken.
De kapel in laat-gotische bouwstijl werd in de vijftiende eeuw gebouwd.

Voor de kapel is een constructief advies opgesteld voor het herstellen van de kapconstructie.