Groot Onderhoud woningen Martinipad ‘s-Hertogenbosch

Met het oog op het groot onderhoud van 70 woningen aan het Martinipad in ‘s-Hertogenbosch heeft er een opname plaatsgevonden waarbij de aanwezige schades zijn geïnventariseerd.

Aan de hand van de aangetroffen bevindingen is een advies opgesteld voor een duurzaam herstel wat tijdens de uitvoering is begeleid.