Renovatie Emmahuis Rotterdam

Het tussen de Schiekade en de Van der Sluisstraat gelegen Emmahuis dateert uit 1932.
Het door de toenmalige Gereformeerde Diaconie van de Hervormde gemeente gerealiseerde complex voorzag in die tijd voor de huisvesting van behoeftige ouden van dagen.

In 2012 is het initiatief genomen om het inmiddels verwaarloosde Emmahuis te herbestemmen naar een woonfunctie met een- en twee kamerwoningen.

Het terugbrengen van de oorspronkelijke uitstraling van interieur en exterieur stond hierbij centraal.
Naast enkele aanpassingen aan het gebouw is de bestaande kelder onder het gehele gebouw uitgebreid. Voor deze aanpassingen zijn de constructies ontworpen en tijdens de uitvoering aanwijzingen verzorgd.