Schadeherstel St.Baafskerk Aardenburg

De oorsprong van de St. Baafskerk in Aardenburg ligt bij de monniken van de Sint-Baafsabdij uit Gent, die in 959 op
deze plek een kleine kerk bouwden. Nadat deze Romaans kerk in 1202 door brand werd verwoest werd in de navolgende
jaren de kerk herbouwd.

De toren, schip en dwarspand, het oudste deel van de kerk is in Nederland het enige belangrijke voorbeeld van de zuivere Scheldegotiek,
een regionale vroeg gotische of romaans-gotische overgangsstijl in de bouwkunst.

Ten behoeve van het inzichtelijk maken van de krachtswerking op de zuilen is het middendeel van de (kap)constructie gemodelleerd.
Voor het monitoren van beweging in de aanwezige scheuren zijn enkele scheurmeters geplaatst.