Groot Onderhoud Woningencomplex Best

In het kader van groot onderhoud aan het woningcomplex van Woonstichting ‘thuis aan het Wilhelminaplein te Best zijn de
hoogste galerijen voorzien van een overkapping.

De constructie van deze overkapping is uitgewerkt en het effect van het aanbrengen van de overkapping op de bestaande
staalconstructie van de onderliggende galerijen is hierbij in beeld gebracht.