Home

Sinds de oprichting in 2011 is Vianen Bouwadvies betrokken bij een groot aantal projecten.

De monumentale gebouwen zijn kenmerkend voor de betrokkenheid van het bureau, hierbij wordt aanwezige kennis

en kunde van oude constructies en constructietechnieken ingezet.

Voor het verzorgen van constructieve adviezen voor restauratie, renovatie, herbestemming, groot onderhoud en nieuwbouw

is een zeer ervaren team van adviseurs, constructeurs en modelleurs aanwezig.

Het ontwerpen van goede constructieve oplossingen gebeurd in een interactief proces met alle betrokken bouwpartners.

Hiermee wordt een constructief ontwerp gecombineerd met architectonische, bouwkundige, uitvoering en

kostenverantwoorde kwaliteiten. Vianen Bouwadvies staat pro-actief in dit proces en ondersteunt de andere bouwpartners

waar dat nodig is.

Projecten worden uitgewerkt met Revit in 3D-modellen. Hiermee is uitwisseling van modellen volgens BIM-protocollen mogelijk.

Door gebruik te maken van point-cloud metingen wordt de bestaande toestand maatvast in de modellen verwerkt.

Met een maatvast constructief en bouwkundig casco kan ontwerp en realisatie vroegtijdig op de werkelijke maatvoering

worden afgestemd.

Door Vianen Bouwadvies wordt gebruik gemaakt van documentenbeheerssysteem SPIN.

Hiermee zijn van alle relevante documenten voor bouwpartners de up-to-date versie altijd online beschikbaar.

Op alle werkzaamheden (overeenkomsten, opdrachten, leveringen, diensten en prestaties) van Vianen Bouwadvies bv zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals opgenomen in de Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR2011), welke zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013.