Herbestemming Ypenburg Den Haag

Van het in 1936 in gebruik genomen vliegveld Ypenburg resteren alleen nog het monumentale Stationsgebouw,
het NLS-gebouw en de verkeerstoren.

In 1992 werd het vliegveld gesloten om plaats te maken voor de gelijknamige Vinex-wijk.
Na jarenlange leegstand zijn deze monumentale gebouwen gerestaureerd en herbestemd.
Oude elementen zoals trap, opbouw en schermen op het dak zijn gereconstrueerd.