Herbestemming Nemiusklooster ‘s-Hertogenbosch

Jarenlang verzorgden de Zusters van Liefde ouderen van dagen in het Nemiusklooster in ’s-Hertogenbosch. Door de veranderde tijdgeest is raakte het gebouw in onbruik.

In opdracht van BOEi is het voormalige nonnenklooster gebouwd aan de Nemiusstraat te ’s-Hertogenbosch herbestemd tot een bijzonder kloosterhotel waar jongeren de kans wordt geboden om werkervaring op te doen. Het gebouw werd in 1928 gebouwd en is een monument.

De bestaande constructie van het klooster, dat lange tijd heeft leeggestaan, is in kaart gebracht en beoordeeld. Waar nodig zijn aanpassingen voor de nieuwe functie uitgewerkt.