Restauratie Hervormde Kerk St. Anna ter Muiden

De zware vierkante torenstomp van de Nederlands Hervormde Kerk van Sint Anna ter Muiden is een overblijfsel van een 14de-eeuwse gotische kruiskerk.
Het religieuze monument kent een roerige geschiedenis. Tijdens een belegering in 1584 tijdens de Tachtigjarige oorlog werd de kerk grotendeels verwoest.
De toren bleef staan, waarna het huidige kerkje er in 1653 er tegenaan werd gebouwd.

Achterstallig onderhoud van met name de toren met daaruit voortvloeiend verval was reden voor restauratie.
Voor een duurzame toekomst is het gebouw gerestaureerd waarbij het metselwerk is hersteld. Onder de dakvloer is de draagstructuur hersteld.