Groot onderhoud 144 Woningen v.d. Hoopstraat e.o. ‘s-Hertogenbosch

In verband met groot onderhoud van 144 woningen aan de Van der Hoopstraat e.o. in ’s-Hertogenbosch heeft een
technische inspectie plaatsgevonden. Hierbij is een inventarisatie van aanwezige schade gedaan.
Aan de hand van de bevindingen is er een advies opgesteld voor een duurzaam herstel wat tijdens de uitvoering
ook is begeleid.