Inspectie Distributiecentrum Almere

In het kader van een aankoopkeuring heeft er een inspectie plaatsgevonden van het bestaande distributiecentrum te Almere.
Aanvullend dossieronderzoek en enkele specifieke kwalitatieve onderzoeken ter plaatse hebben hierbij de aangetroffen gebreken inzichtelijk gemaakt.