Herbestemming Cereol-fabriek Utrecht

De aan het Merwedekanaal in Utrecht gelegen Stichtsche Olie- en Lijnkoekenfabriek Cereol dateert oorspronkelijk uit 1908.

Op de site van het fabriekscomplex bevonden zich naast het fabrieksgebouw met schoorsteen ook nog twee pakhuizen en een directeurswoning.
In 1932 werd aan het complex een betonnen silo toegevoegd.
In de fabriek werd uit lijnzaad olie gewonnen met als restproduct veekoeken. Later maakte het lijnzaad plaats voor soja.

In 2002 werd de inmiddels als rijksmonument erkende fabriek wegens overlast voor de directe omgeving gesloten.
In 2008 zorgde een felle brand ervoor dat van de leegstaande pakhuizen alleen nog de buitengevel overeind stond.

Nadat in 2010 BOEi De Cereol had aangekocht is meteen gestart met het in oude glorie herstellen van het industriële monument.
Het voormalige fabriekspand is hierbij herbestemd tot een basisschool met BSO, een gymzaal, bibliotheek en kantoor.
Tevens is in het complex een restaurant, wijkkunstencentrum en theater ondergebracht.

Voor deze herbestemming is de nieuwe hoofddraagconstructie ontworpen, bestaande constructie beoordeeld en restauratieplan opgesteld. Tijdens de bouw is toezicht op de uitvoering verzorgd.