Renovatie Monumentale Woning Eikenoord Eindhoven

De uit 1913 daterende monumentale villa Eikenoord aan de Aalsterweg te Eindhoven, ooit gebouwd in het groen,
bedreigd door oprukkende infrastructuur dreigde ten prooi te vallen aan de slopershamer is herbestemd.
In voorbereiding op deze herbestemming is in eerste instantie de constructie van het pand geïnventariseerd.

Aan de hand van deze inventarisatie is een constructie ontworpen ten behoeve van de restauratie van het gebouw.
Eikenoord is na de restauratie in gebruik genomen als praktijkruimte.