Reconstructie Stadsput ‘s-Hertogenbosch

Op de markt in ‘s-Hertogenbosch is de Stadsput en het Onze-lieve-Vrouwenhuisje herbouwd.
Met het schilderij ‘De Lakenmarkt’ uit 1530 als uitgangspunt is de stadsput en het Onze-lieve-Vrouwenhuisje zoveel mogelijk
volgens de oorspronkelijke situatie in 1522 gereconstrueerd.
In nauwe samenwerking met de architect is de constructie ontworpen waarbij de historische bouwtechniek als uitgangspunt
is gehanteerd.