Restauratie Steenfabriek Vogelensangh Deest

Steenfabriek Vogelensangh te Deest werd gebouwd in 1918-1919.
De reden hiervan was de sterk stijgende vraag naar bakstenen voor de huizenbouw.
De fabriek bestaat uit een persgebouw en een kolengestookte ringoven.

Om de toekomst van de nog in gebruik zijnde Rijksmonument te kunnen waarborgen was een ingrijpende restauratie noodzakelijk.
Deze restauratie is gestart in 2013 en zal in 2016 zijn afgerond.

Voor de restauratie zijn de gebreken van de bestaande constructie in kaart gebracht en beoordeeld.
Voor de aangetroffen gebreken in de constructie is er een advies opgesteld voor een duurzaam herstel wat tijdens
de uitvoering ook is begeleid.

Home