Radio Kootwijk Gebouw A

Radio Kootwijk het voormalig zendstation dat in de jaren twintig van de vorige eeuw werd gebouwd voor het radiotelegrafisch contact met het toenmalige Nederlands Indië kwam in 2009 in eigendom van Staatsbosbeheer.

In het kader van het ambitieuze plan ‘Hallo Bandoeng… Hier Radio Kootwijk’ hebben de monumentale gebouwen nieuwe passende functies zoals educatie, training en bezinning en een evenementen- en vergaderruimte gekregen.

Ten behoeve van de toegankelijkheid voor mindervaliden is in het hoofdgebouw, gebouw A binnen het bestaande patroon van de monumentale tegelvloer een liftinstallatie ingepast.