Kasteel Schaesberg

 

Kasteel Schaesberg is ontstaan in zijn laatste intacte vorm in de zestiende en zeventiende eeuw. Na de negentiende eeuw is het kasteel geleidelijk in verval geraakt, wat in 1965 culmineerde in het volledig afbranden van de voorburght. In 1968 zijn de overgebleven restanten van het kasteel grotendeels gesloopt.

In 2012 is er gestart met de herbouw van het kasteel. Uitgangspunt hierbij is dat de herbouw geschiedt op een ambachtelijke manier en dat hierbij alleen historische bouwmaterialen zullen worden toegepast. De doelstelling hiervan is om waardevolle kennis te ontwikkelen welke in de toekomst ingezet kan worden ter behoud van andere monumenten.

Eerste wapenfeit van het herbouwen van het kasteel is het plaatsen van een stalen hulpconstructie voor het versterken van de bestaande kasteeltoren. Om de werkzaamheden goed te kunnen volgen dient deze hulpconstructie tevens als uitkijktoren.

 

Zie ook: http://www.slotschaesberg.nl/